1. färglägga

  färglägga [fär`j-] verb färglade färglagt, pres. färglägger ORDLED: färg--lägg-er SUBST.: färgläggande, färgläggning
  Svensk ordbok
 2. färgband

  färgband [fär`j-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: färg--band-et
  Svensk ordbok
 3. förfäras

  förfä´ras verb förfärades förfärats ORDLED: för-fär-as SUBST.: förfäran
  Svensk ordbok
 4. 2få adj., plur., komp. färre [fär´e]
  Svensk ordbok
 5. förfärlig

  förfä´rlig adj. ~t ORDLED: för-fär-lig
  Svensk ordbok
 6. förfära

  förfä´ra verb ~de ~t ORDLED: för-fär-ar SUBST.: förfärande
  Svensk ordbok
 7. färga

  färga [fär`ja] verb ~de ~t ORDLED: färg-ar SUBST.: färgande, färgning
  Svensk ordbok
 8. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 9. affär

  affä´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fär-en
  Svensk ordbok