1. fästing

  fästing, Ixodes ricinus, art i spindeldjursfamiljen fästingar.
 2. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.
 3. fästebonde

  fästebonde, bonde i Danmark (inklusive Skånelandskapen) som ej ägde jorden han brukade, motsvarande en svensk landbo.
 4. fästning

  fästning, ort, plats eller område med permanenta befästningsanläggningar och artilleribestyckning.
 5. fästingburet encefalitvirus

  fästingburet encefalitvirus, virus i familjen flavivirus vilket orsakar infektionssjukdomen TBE hos människa.
 6. fäst

  fäst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. fästning

  fästning, inom juridiken en inrättning för straffarbete, som fanns kvar in på 1800-talet.
 8. fästepenning

  fästepenning, städja , engångsavgift för nyttjanderätt som i äldre tid erlades som förskott i samband med avtal mellan jordägare och landbo.
 9. fästning

  fästning, gammalt ord för trolovning.
 10. fästrot

  fästrot, häftrot , typ av luftrot med uppgift att hålla en icke-styv växts stam uppe mot ett underlag, t.ex. en trädstam.