1. fästrot

  fästrot, häftrot , typ av luftrot med uppgift att hålla en icke-styv växts stam uppe mot ett underlag, t.ex. en trädstam.
 2. fästning

  fästning, ort, plats eller område med permanenta befästningsanläggningar och artilleribestyckning.
 3. fästingar

  fästingar, Ixodida, underordning höftkvalster som omfattar tre familjer och totalt knappt 900 arter.
 4. fästningsgåvor

  fästningsgåvor, detsamma som friargåvor.
 5. fästmansgåvor

  fästmansgåvor och fästmögåvor, se friargåvor.
 6. fästejord

  fästejord, jord som i Danmark ägdes av kronan, kyrkan eller adeln men brukades av fästebönder.
 7. fästing

  fästing, Ixodes ricinus, art i spindeldjursfamiljen fästingar.
 8. fästingburen hjärninflammation

  fästingburen hjärninflammation, infektionssjukdom hos människa, detsamma som TBE.
 9. fästingburna sjukdomar

  fästingburna sjukdomar, infektionssjukdomar som överförs vid fästingbett.
 10. fästingburet encefalitvirus

  fästingburet encefalitvirus, virus i familjen flavivirus vilket orsakar infektionssjukdomen TBE hos människa.