1. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok
 2. näsa

  nä`sa subst. ~n näsor ORDLED: näs-an
  Svensk ordbok
 3. bom

  1bom´ subst. ~men ~mar ORDLED: bomm-en
  Svensk ordbok
 4. vid

  1vid prep.
  Svensk ordbok
 5. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok
 6. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 7. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok