1. Gullbergs fäste

  Gullbergs fäste, medeltida befästning på den plats i Göteborg där nu Skansen Lejonet ligger, strax öster om stadskärnan.
 2. Karlsborgs fästning

  Karlsborgs fästning, fästning som planerades och byggdes 1819–1909 på Vanäs udde i Vättern enligt ett av dåvarande chefen för ingenjörtrupperna B.E. Sparre utarbetat förslag.
 3. Bohus fästning

  Bohus fästning, ruin på Bagaholmen i Nordre älv vid Kungälv.
 4. Varbergs fästning

  Varbergs fästning, befästningsanläggning vid den halländska kusten, till sitt ursprung en borg anlagd på 1280-talet av greve Jakob Nielsen.
 5. Bodens fästning

  Bodens fästning, fästning som började byggas 1901, sedan nya kommunikationer och driften vid malmfälten ändrat de strategiska förutsättningarna för Norrbottens försvar.
 6. Flygande fästning

  Flygande fästning, engelska Flying Fortress, det amerikanska bombflygplanet Boeing B-17, som tillverkades i 12 700 exemplar under andra världskriget i många versioner.
 7. Bomarsunds fästning

  Bomarsunds fästning, rysk fästning på östra Åland, byggd 1836–53.
 8. Vaxholms fästning

  Vaxholms fästning, befästningar anlagda för att försvara inloppet till Stockholm.
 9. Karlstens fästning

  Karlstens fästning, Carlstens fästning, fästning på Marstrandsön i Bohuslän, anlagd som Walens skans i trä 1658 sedan Bohuslän blivit svenskt.
 10. Hemsö fästning

  Hemsö fästning, kustartilleriställningar som påbörjades 1916 för försvar av Ångermanälvens mynning.