1. fäste

  fäs`te subst. ~t ~n ORDLED: fäst-et
  Svensk ordbok
 2. Gullbergs fäste

  Gullbergs fäste, medeltida befästning på den plats i Göteborg där nu Skansen Lejonet ligger, strax öster om stadskärnan.
 3. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 4. fästebonde

  fästebonde, bonde i Danmark (inklusive Skånelandskapen) som ej ägde jorden han brukade, motsvarande en svensk landbo.
 5. fästepenning

  fästepenning, städja , engångsavgift för nyttjanderätt som i äldre tid erlades som förskott i samband med avtal mellan jordägare och landbo.
 6. fästejord

  fästejord, jord som i Danmark ägdes av kronan, kyrkan eller adeln men brukades av fästebönder.
 7. fästa sig

  fäs`ta sig verb fäste fäst, pres. fäster ORDLED: fäst-er
  Svensk ordbok
 8. fästa

  fäs`ta verb fäste fäst, pres. fäster ORDLED: fäst-er SUBST.: fästande; fäste (till 2)
  Svensk ordbok
 9. fäst

  fäst adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 10. dragvidja

  dragvidja, bygelformat verktyg fäst i en vägg eller en trädstam, använt av skinnberedare och garvare för uppmjukning av skinn.