1. trehövdade vadmuskeln

  trehövdade vadmuskeln är en muskel som man använder när man böjer knäet och när man sträcker vristen.
 2. fyrhövdade lårmuskeln

  fyrhövdade lårmuskeln är en muskel som man använder när man böjer höften och när man sträcker knäet.
 3. bröstmusklerna

  bröstmusklerna är muskler som man använder när man rör armen, axeln och revbenen.
 4. bägarmaneter

  bägarmaneter, Stauromedusae, ordning i nässeldjursklassen maneter.
 5. murgröna

  murgröna är en växt som slingrar sig upp på träd, klippor och murar.

 6. sätesmuskel

  sätesmuskel är egentligen en grupp med tre muskler som man använder när man rör höften, bland annat när man reser sig upp från sittande.
 7. berdiche

  berdiche, även bardiche, ett under medeltiden i Nord- och Östeuropa nyttjat stångvapen.
 8. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 9. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 10. kastanjetter

  kastanjetter, rytminstrument av asiatiskt ursprung; främst känt som ackompanjerande instrument vid spanska folkdanser.