1. Gnathostomulida

  Gnathostomulida, det vetenskapliga namnet på en stam marina djur som beskrevs första gången 1956.
 2. fritungeinstrument

  fritungeinstrument är musikinstrument där tonen uppstår när en tunga av metall eller bambu i instrumentet vibrerar.
 3. järnåldern

  järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och användes till vapen och redskap.

 4. ödlehöftade dinosaurier

  ödlehöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier.
 5. fågelhöftade dinosaurier

  fågelhöftade dinosaurier är den ena huvudgruppen av dinosaurier, som var kräldjur som levde för cirka 220–66 miljoner år sedan.
 6. tutuli

  tutuli, små, runda prydnadsföremål som användes både till mans- och kvinnodräkten under den äldre bronsåldern i Sydskandinavien och Nordtyskland.
 7. svart terrier

  svart terrier, tidigare rysk svart terrier, rysk hundras inom FCI-grupp 2.
 8. gorillor

  gorillor är apor.
 9. Chladnis klangfigurer

  Chladnis klangfigurer, svängningsmönster som uppstår när pulverbeströdda elastiska plattor sätts i svängning.
 10. nitstamp

  nitstamp, härdat stålverktyg som fästs på en nithammare.