1. fästelement

  fästelement, gemensam benämning på diverse slag av skruvar, nitar, snäppelement m.m.
 2. popnit

  popnit, metalliskt, rörformigt fästelement med tillhörande dragstift, som anbringas i ett förborrat hål och vars båda ändar vid monteringen från enbart en sida stukas med en speciell tång.
 3. pinnskruv

  pinnskruv, helgängat cylindriskt fästelement (utan skruvhuvud), i äldre språkbruk kallat bult.
 4. Sandviken

  Sandviken, kommun i Gästrikland (Gävleborgs län).

 5. nit

  nit, fästelement som används för att permanent sammanfoga föremål.
 6. skruv

  skruv, samlingsnamn på fästelement av stål eller annan metall, vars främsta kännetecken är en helt eller delvis (höger)gängad, cylindrisk eller svagt konisk, oftast långsmal, kropp med huvud (skalle) i den ogängade ändan.
 7. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 8. Hallstahammar

  Hallstahammar, kommun och tätort i Västmanland (Västmanlands län).

 9. hantverk

  hantverk, produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen.