1. pälsänger

  pälsänger, Attagenus pellio, art i skalbaggsfamiljen ängrar.
 2. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 3. kräftdjur

  kräftdjur är en stor grupp djur som huvudsakligen lever i vatten.
 4. äkta malar

  äkta malar, Tineidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och som omfattar ca 3 000 arter, varav 51 i Sverige.

 5. ängrar

  ängrar, Dermestidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 850 arter, varav 36 i Sverige (18 av dem införda).
 6. mjölbaggar

  mjölbaggar, fem arter i skalbaggsfamiljen svartbaggar.
 7. klokrypare

  klokrypare, Pseudoscorpiones , ordning spindeldjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav 20 hittills är kända från Sverige.
 8. kråka

  kråka, Corvus corone, art i familjen kråkfåglar.
 9. ekorre

  ekorre, röd ekorre, Sciurus [ʃiu- eller skiu-], vulgaris, art i gnagarfamiljen ekorrar.

 10. plundra

  plun`dra verb ~de ~t ORDLED: plundr-ar SUBST.: plundrande, plundring
  Svensk ordbok