1. befolkningsstatistik

  befolkningsstatistik [-fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: be-folk-nings--stat-ist-ik-en
  Svensk ordbok
 2. folkvett

  folkvett [fål`k-] subst. ~et ORDLED: folk--vett-et
  Svensk ordbok
 3. folkrepresentation

  folkrepresentation [fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: folk--re-pre-sent-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. folkdiktning

  folkdiktning [fål`k-] subst. ~en ~ar ORDLED: folk--dikt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. folkmål

  folkmål [fål`k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: folk--mål-et
  Svensk ordbok
 6. folkförsamling

  folkförsamling [fål`k-] subst. ~en ~ar ORDLED: folk--för-saml-ing-en
  Svensk ordbok
 7. folktom

  folktom [fål`k-] adj. ~t ~ma ORDLED: folk--tom
  Svensk ordbok
 8. folkdräkt

  folkdräkt [fål`k-] subst. ~en ~er ORDLED: folk--dräkt-en
  Svensk ordbok
 9. folksägen

  folksägen [fål`k-] subst. folksägnen folksägner ORDLED: folk--säg-nen
  Svensk ordbok
 10. folkbibliotek

  folkbibliotek [fål`k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: folk--biblio-tek-et
  Svensk ordbok