1. förkläde

  förkläde, en typ av skyddande eller prydande klädesplagg som täcker en del av kroppens framsida.
 2. vallhund

  vallhund, hund som främst används till att driva, fösa eller hålla samman djurflockar.
 3. samedräkt

  samedräkt, dräkt buren av samerna.
 4. kvarnindustri

  kvarnindustri, gren inom livsmedelsindustrin med tillverkning av mjöl och gryn samt kli och fodermjöl (tidigare gröpe).
 5. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 6. sömnad

  sömnad, textil teknik där man använder nål och tråd för att sammanfoga, kanta eller dekorera textila material.
 7. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 8. elefanter

  elefanter, Elephantidae, den enda nu levande familjen inom ordningen elefantdjur.

 9. partifålla

  parti`fålla subst. ~n partifållor ORDLED: parti--fåll-an
  Svensk ordbok
 10. -faldig

  -faldig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --fald-ig
  Svensk ordbok