1. dragsko

  dra`gsko subst. ~n ~r ORDLED: drag--skon
  Svensk ordbok
 2. utmed

  utmed [ut´- el. -me´d] prep. ORDLED: ut--med
  Svensk ordbok
 3. fåtölj

  fåtöl´j subst. ~en ~er ORDLED: fåtölj-en
  Svensk ordbok
 4. enfaldig

  e`nfaldig adj. ~t ORDLED: en--fald-ig
  Svensk ordbok
 5. kraal

  kraal el. kral [kra´l] subst. ~en ~er ORDLED: kra(a)l-en
  Svensk ordbok
 6. säkerhetsnål

  sä`kerhetsnål subst. ~en ~ar ORDLED: säker-hets--nål-en
  Svensk ordbok
 7. stoffera

  stoffe´ra verb ~de ~t ORDLED: stoff-er-ar SUBST.: stofferande, stoffering
  Svensk ordbok