1. samedräkt

  samedräkt, dräkt buren av samerna.
 2. kvarnindustri

  kvarnindustri, gren inom livsmedelsindustrin med tillverkning av mjöl och gryn samt kli och fodermjöl (tidigare gröpe).
 3. bete

  bete, markområde där djur äter av växtligheten.
 4. sömnad

  sömnad, textil teknik där man använder nål och tråd för att sammanfoga, kanta eller dekorera textila material.
 5. gödsel

  gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika former tillförs jorden för att öka dess avkastning.
 6. elefanter

  elefanter, Elephantidae, den enda nu levande familjen inom ordningen elefantdjur.

 7. partifålla

  parti`fålla subst. ~n partifållor ORDLED: parti--fåll-an
  Svensk ordbok
 8. -faldig

  -faldig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --fald-ig
  Svensk ordbok
 9. fållbänk

  fåll`bänk subst. ~en ~ar ORDLED: fåll--bänk-en
  Svensk ordbok
 10. utmed

  utmed [ut´- el. -me´d] prep. ORDLED: ut--med
  Svensk ordbok