1. tystlåten

  tys`tlåten adj. tystlåtet tystlåtna ORDLED: tyst--låt-en
  Svensk ordbok
 2. tillknäppt

  till`knäppt adj., neutr. ~ ORDLED: till--knäpp-ta
  Svensk ordbok
 3. fåmäld

  få`mäld adj. fåmält äv. få`mält neutr. ~ ORDLED: få--mäl-da, få--mäl-ta
  Svensk ordbok
 4. 2få adj., plur., komp. färre [fär´e]
  Svensk ordbok
 5. enstavig

  e`nstavig adj. ~t ORDLED: en--stav-ig
  Svensk ordbok