1. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 2. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 3. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 6. symbios

  symbios, varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer.
 7. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 8. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 9. Johannes Döparens dag

  Johannes Döparens dag, högtid i kyrkoåret – 24 juni – uppkommen senast på 400-talet och ägnad Johannes Döparens födelse sex månader före Jesu födelse.
 10. stora smällen

  stora smällen (från engelskans ’big bang’) är namnet på universums födelse för 13,8 miljarder (13 800 000 000) år sedan.