1. snäckor

  snäckor, Gastropoda, klass blötdjur som omfattar ca 100 000 nutida arter, vilka lever i alla miljöer utom där marken är konstant frusen och i de centrala delarna av vissa öknar.
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 4. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 5. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 6. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 7. myggor

  myggor, Nematocera, underordning i insektsordningen tvåvingar.

 8. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 9. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 10. astrologi

  astrologi, den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse.