1. vånda

  vån`da subst. ~n våndor ORDLED: vånd-an
  Svensk ordbok
 2. församling

  försam´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-saml-ing-en
  Svensk ordbok
 3. äkta

  1äk`ta adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. samma

  samma [sam´a el. sam`a] pron., maskulinum samme
  Svensk ordbok
 5. krig

  krig subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krig-et
  Svensk ordbok
 6. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok
 7. 1då adv.
  Svensk ordbok
 8. berg

  berg [ber´j] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: berg-et
  Svensk ordbok
 9. uppe

  upp`e adv.
  Svensk ordbok
 10. lopp

  lopp [låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lopp-et
  Svensk ordbok