1. förbanna

  förbann´a verb ~de ~t ORDLED: för-bann-ar SUBST.: förbannande; förbannelse
  Svensk ordbok
 2. stenbock

  ste`nbock subst. ~en ~ar ORDLED: sten--bock-en
  Svensk ordbok
 3. äkta

  1äk`ta adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. församling

  försam´ling subst. ~en ~ar ORDLED: för-saml-ing-en
  Svensk ordbok
 5. samma

  samma [sam´a el. sam`a] pron., maskulinum samme
  Svensk ordbok
 6. krig

  krig subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krig-et
  Svensk ordbok
 7. teater

  tea´ter subst. ~n teatrar ORDLED: teatr-ar
  Svensk ordbok
 8. 1då adv.
  Svensk ordbok
 9. uppe

  upp`e adv.
  Svensk ordbok
 10. lopp

  lopp [låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lopp-et
  Svensk ordbok