1. horoskop

  horoskop är en sorts tabell som visar vilket stjärntecken en person är född i.
 2. flaggseder

  flaggseder har i Sverige utformats tämligen sent.
 3. Ulla Isaksson

  Isaksson, Ulla, född Lundberg, 1916–2000, författare.
 4. intervju

  intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person.
 5. flaggdag

  flaggdag, årligen återkommande högtidsdag som uppmärksammas med allmän flaggning.

 6. vänbok

  vänbok, benämning på samling uppsatser, varmed en person (oftast akademisk) uppvaktas vid jämn födelsedag eller vid avgång från tjänsten, ungefär detsamma som festskrift.
 7. Victoriadagen

  Victoriadagen, benämning på kronprinsessan Victorias födelsedag 14 juli samt på det traditionsenliga firandet av dagen på Öland som ägt rum sedan 1978.
 8. Christian Braunman Tullin

  Tullin, Christian Braunman, 1728–65, norsk författare.
 9. Heil Dir im Siegerkranz

  Heil Dir im Siegerkranz, preussisk nationalsång (officiell kejsarhymn 1871–1918) till samma melodi som ”God Save the King” och med text ursprungligen skriven till Kristian VII:s av Danmark födelsedag 1790 (tryckt i Tyskland 1793).
 10. Natalia

  Natalia, kvinnonamn av latinskt ursprung, bildat till latinets dies natalis ’(Kristi) födelsedag’, dvs. juldagen.