1. födelsedag

  fö`delsedag subst. ~en ~ar ORDLED: föd-else--dag-en
  Svensk ordbok
 2. Jenny Lind

  Lind, Johanna (Jenny), född 6 oktober 1820, död 2 november 1887, operasångerska (sopran), hovsångerska 1840.

 3. telegram

  telegram, äldre typ av skrivet meddelande överfört med någon form av telegrafi.
 4. kalas

  kalas, från 1500-talet samlingsbenämning på privata festmåltider, ofta i samband med årsfester (julkalas, kräftkalas) eller i anledning av livets högtider (bröllop, femtioårskalas).

 5. mawlid

  mawlid, inom islam en profets – i synnerhet Muhammeds – eller ett lokalt helgons födelsedag.
 6. romersk tideräkning

  romersk tideräkning, dvs. den romerska kalendern, fasti, är känd från litterära källor (bl.a. Macrobius, Ovidius och Varro) men också genom ett fyrtiotal inskrifter.
 7. födelsedagsfirande

  födelsedagsfirande. förekom redan under antiken, exempelvis bland egyptier, fornperser och romare.

 8. Victoria

  Victoria Ingrid Alice Desirée, född 14 juli 1977, Sveriges kronprinsessa, hertiginna av Västergötland.

 9. reduktion

  reduktion, inom fonetiken företeelsen att ett språkljuds målvärde (såsom det definieras vid noggrant uttal) inte uppnås i löpande tal utan kommer att avvika därifrån mer eller mindre eller rent av helt utelämnas, t.ex. födelsedagfölseda.
 10. Victoriastipendiet

  Victoriastipendiet, stipendium utdelat sedan 1979 till idrottare vilka utfört en extra meriterande bedrift under året.