1. Jakob Arjouni

  Arjouni, Jakob, egentligen Jacob Bothe1964–2013, tysk författare.

 2. Ted Hughes

  Hughes, Edward (Ted), 1930–98, brittisk poet, poet laureate 1984–98.
 3. Ara pacis Augustae

  Ara pacis Augustae i Rom, invigt år 9 f.Kr. under kejsar Augustus regeringstid, är kanske det yppersta uttrycket för den augusteiska tidens ideologi och konst.
 4. Dorothea Tanning

  Tanning, Dorothea, 1910–2012, amerikansk konstnär och författare.
 5. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 6. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 7. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 8. UNO

  UNO, Utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, undersökning avsedd att uppskatta antalet personer med tungt narkotikamissbruk i Sverige, definierat som ”dagligt eller så gott som dagligt missbruk av narkotika och allt injektionsmissbruk, oavsett frekvens”.

 9. Malala Yousafzai

  Malala Yousafzai är född i Pakistan och kämpar för flickors och kvinnors rätt till utbildning.

 10. intervju

  intervju, samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person.