1. gregorianska kalendern

  gregorianska kalendern är den tideräkning som vi i Sverige och de flesta västerländska länder använder.
 2. Mauretanien

  Mauretanien, stat i Västafrika.

 3. folkkonst

  folkkonst, en sedan 1900-talets början använd benämning på ett bild- och föremålsskapande med stark anknytning till den förindustriella landsbygdskulturen i motsats till den inom de högre stånden etablerade stilkonsten.
 4. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 5. grattis

  gratt´is interj. ORDLED: gratt-is
  Svensk ordbok
 6. lyckönskning

  lyck`önskning subst. ~en ~ar ORDLED: lyck--önsk-ning-en
  Svensk ordbok
 7. gratulera

  gratule´ra verb ~de ~t ORDLED: gratul-er-ar SUBST.: gratulerande; gratulation
  Svensk ordbok
 8. slumpa sig

  slum`pa sig verb slumpade slumpat ORDLED: slump-ar
  Svensk ordbok
 9. födelsedagsbarn

  fö`delsedagsbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: föd-else-dags--barn-et
  Svensk ordbok
 10. jubilar

  jubila´r subst. ~en ~er ORDLED: jubil-ar-en
  Svensk ordbok