1. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 2. Martin

  Martin, mansnamn av latinskt ursprung, Martinus, med betydelsen ’krigisk’, ’stridbar’, en avledning av gudanamnet Mars.
 3. pingst

  pingst är en viktig kristen högtid.
 4. minnestavla

  minnestavla, inramad bild med text eller initialer och årtal, som erinrar om personer eller händelser.

 5. telegramkrisen

  telegramkrisen, benämning på de spända dansk–tyska relationerna hösten 1942.
 6. salut

  salut, militär hedersbevisning med lösa kanonskott.
 7. David Shrigley

  Shrigley, David, född 1968, brittisk konstnär.
 8. feriae

  feriae, i den gamla romerska kalendern (fasti) beteckning för offentliga festdagar.
 9. Göran Stangertz

  Stangertz, Göran, 1944–2012, skådespelare och regissör.
 10. Ara pacis Augustae

  Ara pacis Augustae i Rom, invigt år 9 f.Kr. under kejsar Augustus regeringstid, är kanske det yppersta uttrycket för den augusteiska tidens ideologi och konst.