1. hybridord

  hybridord, ord som består av flera led med olika språkligt ursprung.
 2. huvudsats

  huvudsats, sats som inte är underordnad en annan sats.
 3. språkpsykologi

  språkpsykologi, psykolingvistik, vetenskapsgren som utforskar människans språkanvändning, främst ur individens perspektiv.
 4. språkstatistik

  språkstatistik, statistik inriktad på språkliga data.
 5. rättighet

  rättighet är både tillåtelse att göra något och skyldighet att följa regler.
 6. mendikantordnar

  mendikantordnar, tiggarordnar, ordnar som uppkom under 1200-talet (Franciskan-, Dominikan- och Karmelitorden samt Augustineremiternas orden).
 7. prefix

  prefix, inom språkvetenskapen morfem som inte ensamt kan utgöra ett ord och som endast används i förbindelse med en följande avledningsstam: in-effektiv, o-nyttig, de-centralisera, be-låna, ärke-skojare.
 8. haiku

  haiku [hajku], japansk versform, bestående av 17 mora, något missvisande översatt till stavelser.
 9. valens

  valens, grammatisk term för ett verbs, adjektivs eller substantivs egenskap att förutsätta andra satsled med en viss form, en viss syntaktisk funktion samt en viss betydelse.
 10. lärjunge

  lärjunge, äldre ord för elev; i speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc.