1. duodji

  duodji är ett samiskt ord för hantverk.
 2. feature

  feature är ett sätt att presentera dokumentärt material inom radio, TV och press.
 3. beatifikation

  beatifikation, saligförklaring, i den romersk-katolska kyrkan det första steget mot kanonisation (helgonförklaring).
 4. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 5. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.
 6. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 7. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 8. fonem

  fonem, språkljud som är distinktivt, dvs. används i ett språks ljudsystem för att skilja olika betydelser åt.
 9. katatoni

  katatoni, syndrom med tonusrubbningar, störningar i psykomotoriken samt bisarra beteenden.
 10. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.