1. hird

  hird, benämning på ett följe av fria krigare som genom frivillig trohetsed hade anslutit sig till en kung eller en annan mäktig man.
 2. Sequoia

  Sequoia, amerikansk presidentjakt sjösatt 1926.

 3. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 4. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 5. ed

  ed, benämning på dels en inför domstol eller annan myndighet avgiven försäkran om tillförlitligheten av en utsaga, dels ett högtidligt avgivet löfte om att vissa ämbetsplikter ska uppfyllas, ämbetsed eller tjänsteed, dels en försäkran om trohet och lydnad, tro- och huldhetsed.
 6. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 7. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 8. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 9. bibeltrogen

  bi`beltrogen adj. bibeltroget bibeltrogna ORDLED: bibel--trogen
  Svensk ordbok
 10. ledung

  le`dung subst. ~en ORDLED: led-ung-en
  Svensk ordbok