1. förgå

  förgå´ verb förgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: för-går SUBST.: förgående
  Svensk ordbok
 2. förgå sig

  förgå´ sig verb förgick förgått, pres. förgår ORDLED: för-går
  Svensk ordbok
 3. förgås

  förgå´s verb förgicks förgåtts ORDLED: för-gås SUBST.: förgängelse
  Svensk ordbok
 4. förgård

  fö`rgård subst. ~en ~ar ORDLED: för--gård-en
  Svensk ordbok
 5. förgången

  förgång´en adj. förgånget förgångna ORDLED: för-gång-en
  Svensk ordbok
 6. transient

  transient, kortlivad mellanprodukt (intermediär) i en sammansatt kemisk reaktion.
 7. kalpa

  kalpa, kosmologisk tidsperiod i indisk tideräkning, lika med en dag för Brahma, vars liv består av 100 brahmaår, efter vilka världen och tiden skall förgå.
 8. transient

  transient, varierande signal vars varaktighet är kort.
 9. förgänglig

  förgäng´lig adj. ~t ORDLED: för-gäng-lig
  Svensk ordbok
 10. delinkvent

  delinkven´t subst. ~en ~er ORDLED: de-linkv-ent-en
  Svensk ordbok