1. förlöpa sig

  förlö´pa sig verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande, förlöpning
  Svensk ordbok
 2. förrinna

  förrinn´a verb förrann förrunnit förrunnen förrunna, pres. förrinner ORDLED: för-rinn-er SUBST.: förrinnande
  Svensk ordbok
 3. förgängelse

  förgäng´else subst. ~n ORDLED: för-gäng-els-en
  Svensk ordbok
 4. förlida

  förli´da verb förled förlidit förliden förlidna, pres. förlider ORDLED: för-lid-er SUBST.: förlidande
  Svensk ordbok
 5. förflyta

  förfly´ta verb förflöt förflutit förfluten förflutna, pres. förflyter ORDLED: för-flyt-er SUBST.: förflytande
  Svensk ordbok
 6. förlöpa

  förlö´pa verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, förlöpt el. förlupen, förlöpta el. förlupna, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande; förlopp (till 1)
  Svensk ordbok
 7. rosta

  rosta [rås`-] verb ~de ~t ORDLED: rost-ar SUBST.: rostande, rostning
  Svensk ordbok
 8. fly

  1fly verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: flyende; 1flykt (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 9. lida

  li`da verb led lidit liden lidna, pres. lider ORDLED: lid-er SUBST.: lidande (till 1 och 3)
  Svensk ordbok