1. häfta

  häf`ta verb ~de ~t ORDLED: häft-ar SUBST.: häftande, häftning
  Svensk ordbok
 2. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 3. förstå

  förstå´ verb förstod ~tt, pres. ~r ORDLED: för-står SUBST.: förstående (till 1 och 2); förståelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. lägga

  lägg`a verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: läggande, läggning
  Svensk ordbok
 5. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 6. del

  del subst. ~en ~ar ORDLED: del-en
  Svensk ordbok
 7. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok