1. Adrasteia

  Adrasteia, thrakisk-frygisk modergudinna, dyrkad på berget Ida vid Troja, i grekisk föreställningsvärld förknippad med Nemesis.
 2. pyrexi

  pyrexi, pyrexia, medicinsk term för feber eller tillstånd som är förknippat med feber.
 3. borstlös generator

  borstlös generator, elektrisk generator som saknar borstar och släpringar eller andra strömsamlare.
 4. glacifluvial

  glacifluvial, glaciofluvial, fluvioglacial, förknippad med eller bildad av smältvattenströmmar från glaciärer eller inlandsisar.
 5. dolor

  dolor, känslomässigt upplevd sinnesförnimmelse som förknippas med kroppslig skada.
 6. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.
 7. Gävle

  Gävle, kommun och tätort i Gästrikland (Gävleborgs län).

 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. Nergal

  Nergal , underjordens gud i sumerisk religion, son till Enlil och Ninlil samt gemål till Ereshkigal.
 10. Bes

  Bes, fornegyptisk gud, i konsten framställd som en dvärg med lejonansikte, man och fjäderkrona.