1. jingel

  jingel, kort musikavsnitt som används i radio- och TV-program samt i reklaminslag som ljudande etikett med vilket programinslaget eller marknadsvaran förknippas.
 2. trolltyg

  trolltyg, handling, skeende eller förhållande som enligt folktron härrör från, står i samband med eller kan förknippas med trolldom, dels förment trollkunnigt väsen, dels föremål, redskap o.d.
 3. glacial

  glacial, bildad i anslutning till (eller på annat sätt förknippad med) en glaciär eller inlandsis; ofta som prefix ( glacial-).
 4. Tellus

  Tellus, jordgudinna i romersk religion med tempel på Esquilinen.
 5. totem

  totem, i många kulturer en djur- eller växtart förknippad med en viss social grupp.
 6. materialstyrning

  materialstyrning, taktiska och operativa aktiviteter som rör lager och andra materialflödesresurser inom en given struktur.
 7. mysofobi

  mysofobi, intensiv, irrationell rädsla för smuts, orenhet och smitta, ofta förknippad med tvångsmässigt tvättande.
 8. sakral

  sakral, förknippad med religion och gudstjänst (t.ex. om arkitektur, musik, klädedräkt och kulthandlingar, jämför sakralt kungadöme).
 9. sigma-bindning

  sigma-bindning, σ-bindning, kemisk bindning förknippad med en runt bindningsaxeln symmetrisk orbital och en elektronrörelse längs bindningsaxeln men utan rotation kring denna.
 10. inomhusklimat

  inomhusklimat, sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i inomhusmiljön, t.ex. temperaturförhållanden, luftrörelser, luftfuktighet, luftens innehåll av partiklar och gaser, ljus- och ljudförhållanden.