1. potens

  potens, sexuell förmåga, erektionsförmåga, mannens förmåga till samlag ( potentia coeundi); jämför impotens.
 2. allmänbegåvning

  allmänbegåvning, allmänintelligens, allmän förmåga att tänka klart och korrekt.
 3. värmekonduktivitet

  värmekonduktivitet, ett materials förmåga att leda värme, se värmeledningsförmåga.
 4. flamfasthet

  flamfasthet, förmåga hos en produkt att tåla flammor utan att skadas.
 5. talavläsning

  talavläsning, samlingsbegrepp för hörselskadades och vuxendövas språkliga kommunikation av det slag som bygger på varseblivning av information relaterad till talet.
 6. Anders Zorn

  Zorn, Anders Leonard, född 18 februari 1860, död 22 augusti 1920, konstnär.
 7. tjäle

  tjäle, tillstånd i marken då vattnet i marken har frusit till is.
 8. cellmotilitet

  cellmotilitet, vissa cellers förmåga till aktiv förflyttning, se cellmigration.
 9. alfabetism

  alfabetism, förmåga att läsa och skriva; motsats analfabetism.
 10. självförsörjning

  självförsörjning, autarki, vanligen ett lands förmåga att producera vad det konsumerar, t.ex. i fråga om livsmedel.