1. ståndortskartering

  ståndortskartering, kartering av skogsmark då ståndortens förmåga att producera virke bestäms.
 2. dimensionsstabilitet

  dimensionsstabilitet, inom textiltekniken synonym för måttstabilitet, dvs. en vävnads förmåga att bibehålla sina dimensioner.
 3. deduktionsprov

  deduktionsprov, psykologiskt prov eller test som avser att mäta logiskt-deduktiv förmåga.
 4. positionssinne

  positionssinne, förmåga att utan synens hjälp uppfatta kroppsdelars läge.
 5. tryckprovning

  tryckprovning, bestämning av ett materials förmåga att motstå laster i kompression, se kompressionsprov.
 6. svetsbarhet

  svetsbarhet, ett materials förmåga att tåla svetsning utan att spricka eller försämras på annat sätt.
 7. blodstillning

  blodstillning, detsamma som hemostas, dvs. kroppens förmåga att snabbt täta skador på blodkärl.
 8. blodstämning

  blodstämning, den traditionella beteckningen för den förmåga att med hjälp av trollformler stilla våldsamma blödningar som tillagts åtskilliga folkliga ”botare”, ”blodstämmare”.
 9. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 10. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.