1. talavläsning

  talavläsning, samlingsbegrepp för hörselskadades och vuxendövas språkliga kommunikation av det slag som bygger på varseblivning av information relaterad till talet.
 2. Anders Zorn

  Zorn, Anders Leonard, född 18 februari 1860, död 22 augusti 1920, konstnär.
 3. tjäle

  tjäle, tillstånd i marken då vattnet i marken har frusit till is.
 4. cellmotilitet

  cellmotilitet, vissa cellers förmåga till aktiv förflyttning, se cellmigration.
 5. alfabetism

  alfabetism, förmåga att läsa och skriva; motsats analfabetism.
 6. självförsörjning

  självförsörjning, autarki, vanligen ett lands förmåga att producera vad det konsumerar, t.ex. i fråga om livsmedel.
 7. ståndortskartering

  ståndortskartering, kartering av skogsmark då ståndortens förmåga att producera virke bestäms.
 8. dimensionsstabilitet

  dimensionsstabilitet, inom textiltekniken synonym för måttstabilitet, dvs. en vävnads förmåga att bibehålla sina dimensioner.
 9. deduktionsprov

  deduktionsprov, psykologiskt prov eller test som avser att mäta logiskt-deduktiv förmåga.
 10. positionssinne

  positionssinne, förmåga att utan synens hjälp uppfatta kroppsdelars läge.