1. tryckprovning

  tryckprovning, bestämning av ett materials förmåga att motstå laster i kompression, se kompressionsprov.
 2. svetsbarhet

  svetsbarhet, ett materials förmåga att tåla svetsning utan att spricka eller försämras på annat sätt.
 3. blodstillning

  blodstillning, detsamma som hemostas, dvs. kroppens förmåga att snabbt täta skador på blodkärl.
 4. blodstämning

  blodstämning, den traditionella beteckningen för den förmåga att med hjälp av trollformler stilla våldsamma blödningar som tillagts åtskilliga folkliga ”botare”, ”blodstämmare”.
 5. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 6. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 7. scoutrörelsen

  scoutrörelsen, scouting, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert Baden-Powell.
 8. synpigment

  synpigment, ämne i sinnescellerna i ögats näthinna som svarar för de fotokemiska processerna, dvs. omvandlingen av ljusenergiimpulser till kemiska reaktioner, vilka genom att stimulera näthinnans nervceller framkallar impulser i synnerven.
 9. miniatyr

  miniatyr, föremål eller kopia i litet format.
 10. kapacitet

  kapacitet, förmåga (att uträtta något), term i flera fackspråk, bl.a. i Henrik Sjöbrings konstitutionspsykologi detsamma som intelligens.