1. ansvar

  ansvar, moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp.
 2. Värmland

  Värmland, landskap i Svealand.

 3. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 4. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 5. Hamlet

  Hamlet, dansk sagoprins, världslitteraturens förmodligen mest välkända gestalt.
 6. klinisk psykologi

  klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska störningars orsaker och behandling.
 7. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 8. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 9. barock

  barock är en stil inom konst, arkitektur och musik.
 10. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.