1. ål

  ål, Anguilla anguilla, art i familjen ålfiskar.

 2. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 3. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 4. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 5. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 6. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 7. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 8. Euklides

  Euklides (grekiska Eukleidēs), grekisk matematiker verksam i Alexandria 300 f.Kr., känd för sitt banbrytande verk Elementa, från antik till modern tid den utan jämförelse mest inflytelserika inledningen till ett systematiskt, axiomatiskt-deduktivt studium av geometrins och aritmetikens grundvalar.
 9. Alan M. Turing

  Turing, Alan Mathison, född 23 juni 1912, död 7 juni 1954, brittisk matematiker och logiker.
 10. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.