1. förnuft

  förnuft, i allmänt språkbruk ungefär detsamma som förstånd.
 2. Sunt Förnuft

  Sunt Förnuft, tidskrift om bl.a. samhällsekonomi och skatter, grundad 1921.
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. förnuft

  förnuf´t subst. ~et ORDLED: för-nuft-et
  Svensk ordbok
 5. François de Voltaire

  François de Voltaire var en fransk författare och filosof som föddes 1694 och dog 1778.
 6. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 7. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 8. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 9. Georges Jacques Danton

  Danton, Georges Jacques, född 26 oktober 1759, död 5 april 1794, fransk revolutionspolitiker.
 10. nus

  nus, förnuft, intellekt, se nous.