1. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.
 2. Gullivers resor

  Gullivers resor, Gulliver’s Travels, satirisk reseskildring av den brittiske författaren Jonathan Swift, utgiven 1726.

 3. Georges Jacques Danton

  Danton, Georges Jacques, född 26 oktober 1759, död 5 april 1794, fransk revolutionspolitiker.
 4. deism

  deism, dels beteckning för en viss form av gudstro (att Gud uppfattas som avlägsen från världen och inte ingriper i det historiska skeendet, jämför Gud), dels en bestämd teologisk och religionsfilosofisk riktning som hade sin höjdpunkt under 1700-talet i Storbritannien.
 5. deontologisk etik

  deontologisk etik, filosofisk term för normativa etiska teorier, som hävdar att en handlings etiska status är helt eller delvis oberoende av dess konsekvenser.
 6. auktoritet

  auktoritet, social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare.
 7. rationalisering

  rationalisering betyder att man försöker få ett företag eller någon annan verksamhet mer effektiv.
 8. Jane Austen

  Austen, Jane, född 16 december 1775, död 18 juli 1817, brittisk författare, en av den engelskspråkiga litteraturens klassiker.
 9. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 10. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.