1. empirism

  empirism, filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap.
 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. historia

  historia, dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna verklighet.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. Christopher Jacob Boström

  Boström, Christopher Jacob, född 1 januari 1797, död 22 mars 1866, filosof, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1842–63.
 6. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 7. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 8. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. reson

  reso´n subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: re-son
  Svensk ordbok