1. oförnuftig

  o`förnuftig adj. ~t ORDLED: o--för-nuft-ig
  Svensk ordbok
 2. bondförnuft

  bon`dförnuft subst. ~et ORDLED: bond--för-nuft-et
  Svensk ordbok
 3. till fånga

  till fång`a äv. tillfång`a adv. ORDLED: till--fånga
  Svensk ordbok
 4. dosis

  do´sis subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: dos-is
  Svensk ordbok
 5. folkvett

  folkvett [fål`k-] subst. ~et ORDLED: folk--vett-et
  Svensk ordbok
 6. fånga

  2fång`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. common sense

  common sense [ung. kåm´ån sens] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 8. förnumstig

  förnum´stig adj. ~t ORDLED: för-numst-ig
  Svensk ordbok
 9. vettig

  vett`ig adj. ~t ORDLED: vett-ig
  Svensk ordbok
 10. välbetänkt

  vä`lbetänkt adj., neutr. ~ ORDLED: väl--be-tänk-ta
  Svensk ordbok