1. rimligen

  rim`ligen adv. ORDLED: rim-lig-en
  Svensk ordbok
 2. absurditet

  absurdite´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-surd-itet-en
  Svensk ordbok
 3. förutseende

  1fö`rutseende adj., ingen böjning ORDLED: för-ut--se-ende
  Svensk ordbok
 4. rimlig

  rim`lig adj. ~t ORDLED: rim-lig
  Svensk ordbok
 5. treenighet

  treenighet [tre`- äv. -e´nig-, -e`nig-] subst. ~en ORDLED: tre--en-ig-het-en
  Svensk ordbok
 6. sans

  sans subst. ~en ORDLED: sans-en
  Svensk ordbok
 7. sund

  1sund adj. sunt
  Svensk ordbok
 8. resonlig

  reso´nlig adj. ~t ORDLED: re-son-lig
  Svensk ordbok
 9. dåre

  då`re subst. ~n dårar ORDLED: dår-en
  Svensk ordbok
 10. biologi

  biologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: bio-log-in
  Svensk ordbok