1. oskälig

  o`skälig adj. ~t ORDLED: o--skäl-ig
  Svensk ordbok
 2. nonsens

  nonsens [nån´-] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: non-sens
  Svensk ordbok
 3. vett

  vett subst. ~et ORDLED: vett-et
  Svensk ordbok
 4. gnom

  gnom [gnå´m] subst. ~en ~er [gnå´m-] ORDLED: gnom-en
  Svensk ordbok
 5. resonera

  resone´ra verb ~de ~t ORDLED: re-son-er-ar SUBST.: resonerande; resonemang
  Svensk ordbok
 6. absurd

  absurd [-sur´d] adj. absurt ORDLED: ab-surd
  Svensk ordbok
 7. vits

  vits subst. ~en ~ar ORDLED: vits-en
  Svensk ordbok
 8. föröka

  förö´ka verb ~de ~t ORDLED: för-ök-ar SUBST.: förökande, förökning; förökelse
  Svensk ordbok
 9. analog

  analog [-lå´g] adj. ~t ORDLED: ana-log
  Svensk ordbok
 10. intellekt

  intellek´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: intel-lekt-et
  Svensk ordbok