1. rationell

  rationell [ratʃonel´] adj. ~t ORDLED: rat-ion-ell
  Svensk ordbok
 2. logisk

  logisk [lå´g-] adj. ~t ORDLED: log-isk
  Svensk ordbok
 3. besked

  1beske´d subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-sked-et
  Svensk ordbok
 4. förnimma

  förnimm´a verb förnam förnummit förnummen förnumna, pres. förnimmer ORDLED: för-nimm-er SUBST.: förnimmande; förnimmelse
  Svensk ordbok
 5. under

  3un´der subst. undret, plur. ~, best. plur. undren ORDLED: undr-et
  Svensk ordbok
 6. förstånd

  förstån´d subst. ~et ORDLED: för-stånd-et
  Svensk ordbok
 7. rim

  rim´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rimm-et
  Svensk ordbok
 8. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. fot

  1fot subst. foten fötter [föt´-] ORDLED: fot-en
  Svensk ordbok