1. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 2. nous

  nous, nus, förnuft, intellekt; betydelsefullt begrepp med skiftande innebörd hos flera av antikens grekiska filosofer, t.ex. Anaxagoras och Plotinos.
 3. dadaism

  dadaism var en riktning inom konst och litteratur i början av 1900-talet.
 4. upplysningsfilosofi

  upplysningsfilosofi, det filosofiska och kulturella program som utformades av upplysningstidens tänkare under 1700-talet; se upplysningen.
 5. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.
 6. new age

  new age är engelska och betyder ”den nya tidsåldern”.
 7. logik

  logik, i vid bemärkelse grundläggande principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga slutledningar inom något område (t.ex. kapitalets logik, forskningens logik).
 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 9. Friedrich Hegel

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, tysk filosof.
 10. intellekt

  intellekt, tankeförmåga, förstånd: jämför förstånd och förnuft.