1. Frankfurtskolan

  Frankfurtskolan, skolbildning inom tysk filosofi och samhällsvetenskap, vars medlemmar haft anknytning till Institut für Sozialforschung i Frankfurt.
 2. Herakleitos

  Herakleitos, grekiska Herakleitos, född ca 540, död ca 480 f.Kr., grekisk filosof, från Efesos.

 3. gnom

  gnom, kort allmän levnadsregel, sentens, ofta i poetisk form.
 4. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 5. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.

 6. framstegstanken

  framstegstanken, föreställningen att människolivet i väsentliga avseenden kan förbättras under historiens lopp.
 7. kontraktualism

  kontraktualism, samhällsfilosofi formulerad av bl.a. Herbert Spencer, enligt vilken det moderna samhället primärt är grundat på kontrakt, dvs. överenskommelser som individer gör för att lättare kunna tillgodose gemensamma intressen.
 8. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 9. borgerlighet

  borgerlighet, den samhällsklass som under 1800-talet växte fram ur det gamla ståndssamhällets tredje stånd, borgerskapet (jämför borgare).
 10. Seneca

  Seneca ( Lucius Annaeus Seneca d.y.), född något av åren före eller efter Kr.f., död ca 65, romersk politiker, filosofisk och skönlitterär författare, son till Seneca (d.ä.).