1. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.
 2. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 3. Alfred Wahlberg

  Wahlberg, Alfred, 1834–1906, konstnär.
 4. relaparotomi

  relaparotomi, förnyad laparotomi, dvs. förnyad kirurgisk öppning av bukhålan efter en tidigare genomförd bukoperation.
 5. renovation

  renovation, äldre benämning på en kopia av en handling insänd till en central eller högre myndighet, särskilt de kopior av lantmäterikartor som sändes till Lantmäteriets kartarkiv och nu finns vid verkets arkiv i Gävle.
 6. hydrosfären

  hydrosfären, samlingsnamn på vattnet i hav, sjöar och floder, mark- och grundvatten, is och glaciärer samt vattnet i atmosfären.
 7. Robert Maillart

  Maillart, Robert, 1872–1940, schweizisk ingenjör, banbrytare inom brobyggnadskonsten.
 8. Sverre Pettersen

  Pettersen, Sverre, 1884–1958, norsk glasformgivare.
 9. Emil Rudolf Weiss

  Weiss, Emil Rudolf, 1875–1942, tysk bokstavskonstnär, diktare och målare.
 10. Ingeborg Wettergren

  Wettergren, Ingeborg, 1878–1960, textilkonstnär, syster till Erik Wettergren och Anna Wettergren-Behm.