1. Dominikus Böhm

  Böhm, Dominikus, 1880–1955, tysk arkitekt, professor i Köln från 1926.
 2. Jørgen Gammelgaard

  Gammelgaard, Jørgen, 1938–91, dansk möbelarkitekt och industridesigner, professor vid Kunstakademiets Arkitektskole från 1987.
 3. Gert Engström

  Engström, Gert, 1918–2002, journalist och TV-man.
 4. utgnistning

  utgnistning, fenomen och förfarande vid slipning av metaller.
 5. Richard Künzl

  Künzl, Richard, 1912–95, textilkonstnär, tygtryck- och färgexpert med österrikiskt ursprung.
 6. Yusuf Shahin

  Shahin, Yusuf, arabiska Yūsuf Shāhīn, franska Jussef Chahine, 1926–2008, egyptisk filmregissör, utbildad i USA.
 7. Jacob E Bang

  Bang, Jacob Eiler, 1899–1965, dansk arkitekt och glasformgivare, anställd vid Holmegaards Glasværk 1925–41 och vid Kastrup Glasværk 1957–65.
 8. Grete Prytz Kittelsen

  Kittelsen (1944–60 Korsmo), Grete Prytz, född Prytz, 1917–2010, norsk emaljkonstnär och formgivare.
 9. brödraförsamling

  brödraförsamling, unitas fratrum, benämning på Evangeliska Brödraförsamlingen eller den förnyade brödraförsamlingen, dvs. herrnhutismen.
 10. Jurij Tynjanov

  Tynjanov, Jurij, 1894–1943, rysk författare och litteraturteoretiker.