1. Anthonis van Dyck

  van Dyck, Anthonis, 1599–1641, flamländsk målare.
 2. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.
 3. relaparotomi

  relaparotomi, förnyad laparotomi, dvs. förnyad kirurgisk öppning av bukhålan efter en tidigare genomförd bukoperation.
 4. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 5. Alfred Wahlberg

  Wahlberg, Alfred, 1834–1906, konstnär.
 6. renovation

  renovation, äldre benämning på en kopia av en handling insänd till en central eller högre myndighet, särskilt de kopior av lantmäterikartor som sändes till Lantmäteriets kartarkiv och nu finns vid verkets arkiv i Gävle.
 7. tordyvlar

  tordyvlar, Geotrupidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 450 arter, varav sju i Sverige.
 8. Clemens Brentano

  Brentano, Clemens, 1778–1842, tysk författare; dotterson till Sophie von La Roche, bror till Bettina von Arnim, farbror till Franz Brentano.

 9. hydrosfären

  hydrosfären, samlingsnamn på vattnet i hav, sjöar och floder, mark- och grundvatten, is och glaciärer samt vattnet i atmosfären.
 10. Hector Berlioz

  Berlioz, Hector, född 11 december 1803, död 8 mars 1869, fransk romantisk tonsättare.